ERROR MESSAGE HERE!
IMPORTANT!
A new release of IPPC has just been deployed and if you have problem(s) accessing the site please try to clear your browsers cache and try again.
Link to examples on how to clear caches in every major browser
Information about AIS/NOTAM

Det sentrale AIS/NOTAM

 

 

Åpningstid:

H24

 

Besøksadresse:

GA-terminalen, Gardermoen

 

Telefon AIS/FPL:

+47 6481 9000

 

Telefax FPL:

+47 6481 9001

 

Postadresse:

AIS/NOTAM
Postboks 150
2061 GARDERMOEN

  E-post AIS: AIS


NOTAM-kontoret er administrativt underlagt Avinor og tjenesteutøvelsen følger retningslinjer gitt av ICAO og Eurocontrol.

Vil du vite mer om hva vi er og hva vi kan stå til tjeneste med, så klikk her

Gardermoen 5 år etter.jpg (8K)

unite_flag.jpg (2K)
English version

Flightplanning Login
Username
Password

IPPC News & History
Tue, 26 Nov 2013

Pilot Reports - Turbulence, Icing etc. ...
Read more...