ERROR MESSAGE HERE!
INFORMATION! In order to retrieve Aerodrome briefing from ENGK (Gullknapp), please click here!
Information about AIS/NOTAM

Det sentrale AIS/NOTAM

 

 

Åpningstid:

H24

 

Besøksadresse:

GA-terminalen, Gardermoen

 

Telefon AIS/FPL:

+47 6481 9000

 

Telefax FPL:

+47 6481 9001

 

Postadresse:

AIS/NOTAM
Postboks 150
2061 GARDERMOEN

  E-post AIS: AIS


NOTAM-kontoret er administrativt underlagt Avinor og tjenesteutøvelsen følger retningslinjer gitt av ICAO og Eurocontrol.

Vil du vite mer om hva vi er og hva vi kan stå til tjeneste med, så klikk her

Gardermoen 5 år etter.jpg (8K)

unite_flag.jpg (2K)
English version

Flightplanning Login
Username
Password

IPPC News & History
Tue, 19 Dec 2017

New version of IPPC coming...
Read more...
Fri, 19 May 2017

New SIG-WX shortcut...
Read more...